Sociální činnost -  jak se máme a co děláme v druhém pololetí

Druhé pololetí je plné učiva i zážitků. Přečtěte si, čeho jsme se zúčastnili v únoru, březnu a dubnu.

V únoru jsme v rámci exkurze navštívili organizaci Práh jižní Morava, který poskytuje dospělým se závažným duševním onemocněním z Jihomoravského kraje pomoc a podporu při jejich začleňování do běžného života. Jejich cílem je pomáhat klientům překonávat problémy související s duševním onemocněním v základních životních oblastech: práce, samostatné bydlení, vzdělávání, péči o zdraví, mezilidské, rodinné a partnerské vztahy, využití volného času atd. Seznámili jsme se psychiatrickými diagnózami, s prací v terénu, ale také jsme vyslechli životní příběh jednoho z case managera, který byl velmi zajímavý a poučný.

V březnu jsme absolvovali návštěvu v zařízení Domov Horizont Kyjov. Domov Horizont je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, poskytující celoroční pobytovou sociální službu. Jedná se o domov pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení. Zde jsme měli možnost seznámit se s prací a veškerou činností sociálních pracovníků, aktivizačních pracovníků a pečovatelů. Prohlédli jsme si terapeutické dílny - např. keramickou, tkalcovskou či dřevařskou. Také nás zaujala místnost zvaná Snoezelen, což je speciálně upravená místnost, v níž lze využít technického vybavení k multismyslové stimulaci, jako jsou bublinkové vodní sloupy, hvězdné nebe, projektory s olejovými nebo tematickými kotoučky, optická vlákna, aroma lampa, zrcadlová koule, speciální pohodlný měkký nábytek a další. Pomůcky slouží ke stimulaci smyslů nebo k relaxaci, vyznačují se velkou variabilitou a jsou využívány pro všechny věkové skupiny.

V dubnu jsme se vzdělávali ve Slovanském hradišti v Mikulčicích, což je významná archeologická lokalita z období Velkomoravské říše (9. století). V této národní kulturní památce jsme nejdříve zhlédli projekci a vyslechli zajímavý výklad. Dále jsme si prohlédli různé artefakty, jako například repliku základů baziliky nebo sousoší sv. Cyrila a Metoděje. Pozorovali jsme krásu jarní probouzející se přírody a zahlédli i vzácného čápa bílého, který se chystal hnízdit. Zpáteční cestu jsme absolvovali turisticky, přičemž jsme si vyprávěli o velikonočních zvycích a tradicích a zároveň jsme poznávali okolní přírodu. V rámci aktivizace jsme si upletli věnečky z pampelišek, zopakovali první pomoc, ale hlavně - celý den jsme si krásně užili! Podobné aktivity jsou pro naše studium i budoucí práci se seniory a dětmi velmi důležité.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku15. 5. 2019, 10:13, zobrazeno 204x, dnes 1x
0.0 0Hodnocení