Nástavbové studium

Dodělejte si maturitu ve dvouletém denním studiu a vylepšete si svoji výchozí pozici na trhu práce.

Podnikání

Připravíme vás na založení vlastní firmy.

Proč zrovna tenhle obor

 • Budete mít maturitu a slušnou vyhlídku na pracovní uplatnění
 • S maturitou se můžete přihlásit na jakoukoli vysokou školu za stejných podmínek jako absolventi ostatních středních škol
 • Vše podstatné pro rozjezd vlastního podnikání a založení firmy se dozvíte v předmětu Fiktivní firma

Co vás naučíme

 • Manažerské a marketingové činnosti v podniku
 • Činnosti spojené s nákupem, výrobou a prodejem nebo s poskytováním služeb
 • Zabezpečování finančního hospodaření podniku a činnosti spojené se získáváním a využíváním informací a jejich počítačovým zpracováním
 • Kompletní informace o oboru a výuce najdete zde: Učební plán - Podnikání

Stavební provoz

Stavebnictví je jedním z nejrychleji rostoucích odvětví. Dáme vám kvalitní základ, o práci se pak už bát nemusíte.

Proč zrovna tenhle obor

 • Budete mít maturitu a slušnou vyhlídku na pracovní uplatnění
 • S maturitou se můžete přihlásit na jakoukoli vysokou školu za stejných podmínek jako absolventi ostatních středních škol
 • Můžete pracovat jako stavbyvedoucí, technický dozor stavby, stavební technik, prodejce stavebního materiálu a technického zařízení budov nebo jako projektant
 • Nebo můžete začít podnikat v oboru

Co vás naučíme

 • Vykonávat povolání v oblastech investorské přípravy staveb nebo řízení stavebních a montážních prací
 • Orientovat se v právních normách platných ve stavebnictví
 • Dodržovat stavební normy a předpisy související se systémem řízení jakosti
 • Vypracovat projektovou dokumentaci jednoduchých pozemních staveb
 • Využívat informační technologie a odpovídající software
 • Vést administrativní agendu týkající se staveb
 • Zpracovávat objednávky a reklamace
 • Kompletní informace o oboru a výuce najdete zde: Učební plán - Stavební provoz

Co potřebujete k přijímačkám

Nástavbové studium je určené pro absolventy učebních oborů s výučním listem. K přihlášce není nutné dokládat zdravotní způsobilost.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku18. 3. 2013, 13:50, zobrazeno 10837x, dnes 1x
0.0 0Hodnocení