Zaměstnanci školy

Vedení školy
Ředitelka školy
Mgr. Schmidová Eva
reditel@issho.cz
518 390 025, 723 200 431
Zástupkyně ŘŠ
RNDr. Těthalová Ivana
tethalova@issho.cz
518 390 026, 603 562 796
Hlavní ekonomka
Ing. Hlaváčová Marta
ekonom@issho.cz
518 343 011, 602 612 409
Studijní oddělení
Tutovičová Bohumila
tutovicova@issho.cz
518 390 022, 720 588 465
Vedoucí učitelka OV – obory služeb (gastro, kadeřník)
Ing. Grulichová Klára Ella, MBA
grulichova@issho.cz
728 032 275
Vedoucí učitel OV – obory technické (truhlář, tesař, mechanik seřizovač, nástrojař, elektrikář silnoproud)
Bravenec Josef
bravenec@issho.cz
721 178 288
Hlavní vychovatelka
Mgr. Hasmandová Eva
domovmladeze@issho.cz
518 390 037, 602 614 050
Učitelé teoretického vyučování
Ing. Bábíková Alena babikova@issho.cz
518 390 027
Mgr. Bělohlávková Ivana belohlavkova@issho.cz
518 390 036
Mgr. Bokšová Eliška boksova@issho.cz
518 390 034
Mgr. Fungáčová Marcela fungacova@issho.cz
518 390 039, 702 221 495
Bc. Gajdová Jana gajdova@issho.cz
518 390 032
Mgr. Handlová Sabina handlova@issho.cz
518 390 041
Ing. Herůdek Petr herudek@issho.cz
518 390 033
Mgr. Holečková Lucie holeckova@issho.cz
518 390 042
Ing. Horňák Stanistav hornak@issho.cz
518 390 021
Ing. Hřibová Lenka hribova@issho.cz
518 390 042
Mgr. Hřibová Lenka hribova.l@issho.cz
736 197 893
Mgr. Chovancová Monika chovancova@issho.cz
518 390 041
Ing. Jangl Antonín jangl@issho.cz
518 390 033
Mgr. Juřík Martin jurik@issho.cz
518 390 029, 724 039 926
Ing. Káčerková Miluše kacerkova@issho.cz
518 390 021
Ing. Křivánková Ludmila krivankova@issho.cz
518 390 039
Monaghan Petra monaghan@issho.cz
518 390 029
Mgr. Nešporová Jolana nesporova@issho.cz
518 390 036
Ing. Procházka František prochazka@issho.cz
518 390 039
Ing. Průdková Dita ucetni@issho.cz
518 341 980, 606 065 907
Mgr. Schmid Petr schmid@issho.cz
518 390 034, 518 390 035, 702 279 636
Mgr. Skokanová Andrea skokanova@issho.cz
518 390 027, 720 954 797
Mgr. Striby Hana striby@issho.cz
518 390 041
Mgr. Šálková Blanka, MSc., MBA salkova@issho.cz
518 390 042
Mgr. Škrabal Radovan skrabal@issho.cz
518 390 034
Škrášková Svetlana skraskova@issho.cz
518 390 032
Mgr. Šullová Edita sullova@issho.cz
518 390 036
Ing. Šrůtková Petra srutkova@issho.cz
737 754 721
Bc. Švec Luděk svec@issho.cz
518 390 038, 725 595 788
Mgr. Ulmann Luboš ulmann@issho.cz
518 390 021
Mgr. Uřičářová Martina uricarova@issho.cz
518 390 034, 702 214 887
Ing. Bc. Valachovičová Monika valachovicova@issho.cz
518 390 038
Ing. Vrána Pavel vrana@issho.cz
518 390 021
Mgr. Wencel Resslerová Simona resslerova@issho.cz
702 201 274
Ing. Zajková Dagmar zajkova@issho.cz
518 390 032
Ing. Zbořilová Anděla zborilova@issho.cz
727 811 873, 518 390 038
Mgr. Zubalík Miloslav zubalik@issho.cz
518 390 029, 602 611 336
Vedoucí učitelka praktického vyučování - sociální činnost
Ing. Šrůtková Petra srutkova@issho.cz
737 754 721
Kalužíková Květoslava kaluzikova@issho.cz
727 811 874
Učitelky praktického vyučování - sociální činnost
Fojtíková Ilona fojtikova@issho.cz
724 943 078
Mgr. Šebestová Radka sebestova@issho.cz
724 943 078
Učitelé odborného výcviku
Mechanik seřizovač/nástrojář
Kordula František kordula@issho.cz
606 210 414
Novák Roman novak@issho.cz
702 165 515
Važík Martin vazik@issho.cz
606 210 414
Elektrikář silnoproud
Flora Václav flora@issho.cz
601 320 554
Ing. Michalica František michalica@issho.cz
601 320 554
Paulík Jaroslav paulik@issho.cz
601 320 554
Petráš Emil

petras@issho.cz
737 755 018

Truhlář
Buček Vít bucek@issho.cz
702 279 635
Červenka Miroslav cervenka@issho.cz
702 279 635
Dufek Milan dufek@issho.cz
702 279 635
MgA. Kolářík Václav kolarik@issho.cz
702 279 635
Kuňák Vít kunak@issho.cz
702 279 635
Měsíček Tomáš, DiS. mesicek@issho.cz
702 279 635
Tesař
Bravenec Josef bravenec@issho.cz
721 178 288
Procházka Kamil prochazka.kamil@issho.cz
702 279 635
Kadeřnice
Kadlčíková Jolana kadlcikova@issho.cz
727 805 581
Bc. Hampl Edita hampl@issho.cz
727 805 581
Neckařová Zuzana neckarova@issho.cz
720 937 524
Mgr. Pekařová Veronika pekarova@issho.cz
720 937 524
Štipčáková Hana stipcakova@issho.cz
727 805 581
Kuchař – číšník
Bystřická Miroslava bystricka@issho.cz
723 463 595, 723 763 830
Dobrovolná Ilona dobrovolna@issho.cz
723 463 595, 723 763 830
Hlaváčová Bohuslava hlavacova@issho.cz
518 346 395, 723 463 595, 723 763 830
Mikésková Pavla mikeskova@issho.cz
518 346 395, 723 463 595, 723 763 830
Stašová Naděžda stasova@issho.cz
518 346 395, 723 463 595, 723 763 830
Asistent pedagoga
Mgr. Handlová Sabina handlova@issho.cz
518 390 041
Mgr. Hřibová Lenka hribova.l@issho.cz
736 197 893
MgA. Kolářík Václav kolarik@issho.cz
702 279 635
Ekonomické oddělení
Hlavní účetní
Ing. Průdková Dita
ucetni@issho.cz
518 341 980
Hlavní pokladní
Sasínová Lucie
pokladni@issho.cz
518 342 448, 724 942 649
Účetní
Ingrová Věra
sklad@issho.cz
518 344 730, 606 065 907
Mzdová účetní
Sedláčková Dana
mzdy@issho.cz
518 344 730, 724 722 463
Správní zaměstnanci
Vedoucí úseku ředitelky
Tutovičová Bohumila
tutovicova@issho.cz
518 390 022, 720 588 465
Vedoucí školní jídelny
Balgová Ludmila
jidelna@issho.cz
518 390 031, 722 183 795
Vedoucí PJ – Beseda, Rozmarýn
Dančíková Jitka
dancikova@issho.cz
721 410 337
Účetní – Rozmarýn
Dohnálková Blažena
723 463 595
Účetní – Beseda
Ingrová Věra
sklad@issho.cz
606 065 907
Restaurace Beseda - kuchyň 723 763 830
Cukrárna Rozmarýn 721 015 238
Vedoucí správy budov
Záděra Zdeněk
zadera@issho.cz
518 390 024, 606 612 168
Vytisknout stránku Vytisknout stránku18. 3. 2013, 13:53, zobrazeno 76006x, dnes 28x
3.5 49Hodnocení