Nástavbové studium

Dodělejte si maturitu ve dvouletém denním studiu a vylepšete si svoji výchozí pozici na trhu práce.

Stanovení zvláštních zdravotních požadavků pro nástavbové studium: dokument PDF

Podnikání

Připravíme vás na založení vlastní firmy.

Proč zrovna tenhle obor

 • Budete mít maturitu a slušnou vyhlídku na pracovní uplatnění
 • S maturitou se můžete přihlásit na jakoukoli vysokou školu za stejných podmínek jako absolventi ostatních středních škol
 • Vše podstatné pro rozjezd vlastního podnikání a založení firmy se dozvíte v předmětu Fiktivní firma

Co vás naučíme

 • Manažerské a marketingové činnosti v podniku
 • Činnosti spojené s nákupem, výrobou a prodejem nebo s poskytováním služeb
 • Zabezpečování finančního hospodaření podniku a činnosti spojené se získáváním a využíváním informací a jejich počítačovým zpracováním
 • Kompletní informace o oboru a výuce najdete zde: Učební plán - Podnikání - nástavba

Sociální činnost

Připravíme vás na práci v sociálních službách v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým.

Proč zrovna tenhle obor

 • Budete mít maturitu a slušnou vyhlídku na pracovní uplatnění, protože práce v sociální oblasti je velmi žádaná
 • Můžete využít a rozšířit znalosti oboru, ve kterém jste vyučeni.
 • Budete moci provádět základní sociální poradenství a primární krizovou intervenci.

Co vás naučíme

 • Dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci.
 • Orientace v poskytování sociálních dávek
 • Zvládat administrativní a správní postupy související s poskytováním sociálních služeb.
 • Naučíte se orientovat v systému sociálních služeb a základních podmínkách jejich poskytování.
 • Kompletní informace o oboru a výuce najdete zde: Učební plán - Sociální činnost - nástavba

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku2. 5. 2021, 16:02, zobrazeno 31539x, dnes 5x
3.2 18Hodnocení