Projekty EU

ERASMUS +

Aktivita: zahraničí mobilita žáků, Španělsko, Barcelona

Aktivita: zahraničí mobilita pedagogů, Maďarsko, Budapešť

 • Termín: 5. – 9. 5. 2024
 • Stínování čtyř pedagogů školy - rozvoj odborných znalosti a dovednosti učitelů formou praktické pracovní stáže v několika typech škol.

Founded by Erasmus plus


IROP - Rekonstrukce a modernizace budovy dílny odborného výcviku

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, celková výše poskytnuté dotace 30 104 635,50Kč.

Cíle projektu: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti středoškolského vzdělávání a zvýšení její dostupnosti. Jedná se o rekonstrukci budovy frézařské dílny, pořízení strojního a dalšího vybavení.

Spolufinancováno EU


Digitalizujeme školu - realizace investice národního plánu obnovy - komponenta 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Výše dotace na prevenci digitální propasti

 • v roce 2022: 112 000,- Kč
 • v roce 2023: 69 000,- Kč
 • v roce 2024: 164 000,- Kč

Dokument ke stažení: Digitalizujeme školu - komponenta 3.1

Výše dotace na rozvoj digitálního myšlení a digitálních kompetencí

 • v roce 2023: 531 000,- Kč

Dokument ke stažení: Vzor MŠMT Leták pro publicitu NPO DIGITALIZUJEME ŠKOLU 3


ERASMUS+

Aktivita: zahraničí mobilita Rakousko, Vídeň

Období

 • 5. – 18. 2. 2023 pro obory vzdělání kadeřník, kuchař – číšník, truhlář a tesař
 • 19. 2. – 4. 3. 2023 pro obory vzdělání mechanik seřizovač, sociální činnost a podnikání

Funded by ERASMUS


Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Doba realizace projektu: školní rok 2022/2023, období leden – srpen 2023

Výše podpory: 46 560,00 Kč

Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšená podpora žáků, která je nezbytná zejména při vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, což se ve zvýšené míře týká zejména žáků s nevyhovujícím domácím zázemím či klesající motivací.

Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.

Více zde: https://doucovani.edu.cz/

Financováno Evropskou unií


OP JAK - 02_22_003 - Šablony pro SŠ a VOŠ I

V rámci projektu "Šablony na ISŠ Hodonín" s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_003/0000632 jsme se zapojili do následujících šablon:

 • 1_III_1 - Školní asistent SŠ
 • 1_III_2 - Školní speciální pedagog SŠ
 • 1_III_4 - Sociální pedagog SŠ
 • 1_III_7 - Koordinátor školy a zaměstnavatele
 • 1_III_8 - Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání
 • 1_III_10 - Inovativní vzdělávání žáků SŠ
 • 1_III_11 - Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v SŠ
 • 1_III_12 - Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v SŠ
 • 1_VIII_1 - Spolupráce pracovníků ve vzdělávání DM
 • 1_VIII_2 - Inovativní vzdělávání dětí, žáků a studentů v DM

eu-msmt-barevne-rgb.jpg


Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Doba realizace projektu: školní rok 2022/2023, období září – prosinec 2022

Výše podpory: 29 100,00 Kč

Hlavním cílem tohoto projektu je nahradit výpadek ve vzdělávání, ke kterému došlo v důsledku pandemie COVID-19 na jaře roku 2020, v průběhu většiny školního roku 2020/2021 i během distanční výuky.

Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky fonduv Evropské unie – Next Generation EU.

Více zde: https://doucovani.edu.cz/doucovani-od-ix-2022


ERASMUS+

Aktivita: zahraničí mobilita Rakousko, Vídeň
Období: 31. 1. – 11. 2. 2022

Článek S Erasmem+ do Rakouska


Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Doba realizace projektu: školní rok 2021/2022
Výše podpory: 40 625,00 Kč

Hlavním cílem tohoto projektu je nahradit výpadek ve vzdělávání, ke kterému došlo v důsledku pandemie COVID-19 na jaře roku 2020, v průběhu většiny školního roku 2020/2021 i během distanční výuky.

Plakát v PDF ke stažení


Implementace KAP JMK II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177
Realizace: 01. 09. 2020 - 31. 8. 2023
Celkové způsobilé výdaje: 8 121 735,83Kč

Integrovaná střední škola Hodonín, p. o. uzavřela s Jihomoravským krajem smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem na společnou realizaci projektu Implementace KAP JMK II.

ISŠ Hodonín se v rámci projektu zapojí do realizace následujících aktivit:

 1. Podpora gramotností, čtenářská gramotnost
  Podaktivity:
  • pravidelný kroužek pro žáky
  • workshopy pro pedagogy
  • workshopy pro žáky
 2. Podpora odborného a polytechnického vzdělávání
  Podaktivity:

Zateplení budovy a výměna oken v ISŠ Hodonín, odloučené pracoviště Jilemnického 2

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Související dokumenty ke stažení (PDF): 51a,  51b


Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji

Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace je zapojena do projektu Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji, který je spolufinancován EU, SR ČR a JMK.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358
Realizace: 1. 11. 2017 – 30. 11.2020

Související dokumenty ke stažení (PDF): Podpora polytechnického vzdělávání


 

Partnerství Jihomoravského paktu zaměstnanosti pro podporu pracovního uplatnění mladých dospělých

Motivační program podpořil naše žáky na cestě za jejich sny

Kde se uplatním po škole? Jak na sebeprezentaci, pracovní pohovor nebo sestavení životopisu? Žáci nacházeli odpovědi na tyto otázky díky spolupráci naší školy s Centrem vzdělávání všem. Patří mezi 95 žáků a studentů ze 7 jihomoravských středních a vyšších odborných škol, kteří v uplynulém roce absolvovali bezplatný čtyřicetihodinový program zaměřený na pracovní život. Aktivity probíhaly od září 2017 do ledna 2018 v rámci projektu Partnerství Jihomoravského paktu zaměstnanosti pro podporu pracovního uplatnění mladých dospělých. Cílem je podpořit pracovní uplatnění, resp. umožnit mladým lidem kvalitnější vstup na trh práce.

Zkušení lektoři Centra vzdělávání všem rozvíjeli u žáků posledních ročníků dovednosti a kompetence potřebné k pracovnímu uplatní. V rámci programu se konaly individuální konzultace a pravidelné workshopy. Byly zábavné, kreativní a hlavně přínosné. Účastníci si vyzkoušeli řadu skupinových a individuálních aktivit, které ověřily jejich silné a slabé stránky. Dozvěděli se praktické informace z trhu práce. Prošli si cvičným výběrovým řízením z pozice personalisty i uchazeče o práci. Trénovali sebeprezentaci, tvořili životopis a motivační dopis. Zamýšleli se nad svým profesním uplatněním a cíli do budoucna.

Slovy účastníků:

"Věnovali jsme se různým oblastem rozvoje osobnosti. Naučili jsme se, jak správně napsat životopis a motivační dopis. Vyzkoušeli jsme si pracovní pohovor z pozice personalisty i uchazeče o práci. Pro každého z nás byl program velkým přínosem. Pomohl nám ujasnit si naše cíle a to, čeho chceme v budoucnu dosáhnout."

"Za nejdůležitější považuji informace o zpracování životopisu, motivačního dopisu a o přípravě na pracovní pohovor."

"Účast v programu bych doporučila všem. Pomohlo mi to najít sebe sama a popostrčilo mě to dál v mém kariérním procesu."

Projekt OPZ Projekt OPZ Projekt OPZ

O projektu

Projekt Partnerství Jihomoravského paktu zaměstnanosti pro podporu pracovního uplatnění mladých dospělých, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005641, je realizován v rámci OP Zaměstnanost a financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Projekt probíhá v období 1. 3. 2017 – 28. 2. 2019. Nositelem je Krajská hospodářská komora jižní Moravy. Centrum vzdělávání všem, které je partnerem projektu, realizuje motivační a rozvojové programy pro žáky a studenty jihomoravských škol. Více informací o projektu zde.

logo EU OPZ


 

OP VVV 02_16_35 - šablony pro SŠ a VOŠ

V rámci projektu "Podpora vzdělávání ISŠ Hodonín" s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007020 jsme se zapojili do následujících šablon:

 • III/1.5 - Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
 • III/1.6 - Školní kariérový poradce
 • III/1.1 - Školní asistent
 • III/4.1 - Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

logolink_msmt_vvv_hor_barva_cz.jpg


OP VVV 02_18_065 - šablony pro SŠ a VOŠ II


V rámci projektu "Podpora vzdělávání ISŠ Hodonín II" s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0015001 jsme se zapojili do následujících šablon:

 • 2.III/1 - Školní asistent SŠ
 • 2.III/3 - Školní psycholog
 • 2.III/5 - Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
 • 2.III/7 - Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ
 • 2.III/8 - Vzdělávání pedagogického sboru
 • 2.III/13 - Nové metody ve výuce
 • 2.III/15 - Zapojení odborníka z praxe do výuky SŠ
 • 2.III/18 - Využití ICT ve vzdělávání
 • 2.III/19 - Klub pro žáky
 • 2.III/20 - Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
 • 2.VIII/1 - Školní asistent DM
 • 2.VIII/8 - Vzájemná spolupráce pedagogů DM
 • 2.VIII/15 - Doučování žáků DM ohrožených školním neúspěchem
 • 2.VIII/16 - Projektový den v DM
 • 2.VIII/17 - Projektový den mimo DM
 • 2.VIII/18 - Komunitně osvětová setkání

logolink_msmt_vvv_hor_barva


Odborné stáže pro studenty středních škol a dospělé odborníky

Erasmus+

Spolufinancováno Evropskou unií


 

OPVK 1.3 - CZ.1.07/1.3.10/04.0047
OPVK 1.5 - CZ.1.07/1.5.00/34.0412


 

Investice do rozvoje vzdělání

Vytisknout stránku Vytisknout stránku18. 3. 2013, 13:41, zobrazeno 11486x, dnes 0x
0.0 0Hodnocení