Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

1. kolo přijímacího řízení

Termín pro podání přihlášky do všech oborů je od 1. února do 20. února 2024

Kritéria přijímacího řízení

Přihláška se podává třemi způsoby: 

a) elektronicky prostřednictvím DIPSY na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci (eObčanka, bankovní identita, datová schránka apod.), 

b) v podobě výpisu získaného z DIPSY bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci – v tomto případě bude přihlášce přidělen unikátní identifikační kód, prostřednictvím něhož se řediteli zpřístupní údaje z přihlášky včetně příloh (přílohy se nepřikládají v listinné podobě), 

c) na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup (včetně příloh v listinné podobě).


Na všechny obory, kromě nástavbového studia podnikání, vyžadujeme lékařské potvrzení. 

Nový maturitní obor s možností získání jak výučního listu, tak i maturitního vysvědčení - Servisní technik, bude otevřen až od 1. 9. 2025.


Více aktuálních informací o přijímacím řízení naleznete zde:


Dokumenty ke stažení


Přijímací řízení do maturitních oborů
Kritéria přijímacího řízení Kritéria maturitní obory a nástavbové studium - 2024/2025
Podrobnější informace o přijímacím řízení - maturitní obory Zobrazit
Podrobnější informace o přijímacím řízení - nástavbové studium ZobrazitPřijímací řízení do učebních oborů
Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení - tříleté obory s výučním listem 2024_2025
Podrobnější informace o přijímacím řízení - učební obory Zobrazit

Maturitní obory
mechanik seřizovač, sociální činnost

Učební obory
nástrojař, elektrikář silnoproud, truhlář, tesař, kadeřník, kuchař číšník

Nástavbové studium
podnikání, sociální činnost


Připravte se na přijímačky!

Testy na přijímací zkoušky si můžete procvičit také zde

 

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku18. 3. 2013, 13:51, zobrazeno 35526x, dnes 3x
0.0 0Hodnocení