Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje komplexní služby žákům, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům v souladu s Vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních v platném znění. Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka.

Výchovná poradkyně

Mgr. Simona Wencel Resslerová
Mobil: 702 201 274
Email: resslerova@issho.cz

Konzultační hodiny
Sudý týden Lichý týden
Lipová alej kabinet 113
Po 13:35 - 11:20 St 10:35 - 12:40
Jilemnického kabinet č.8
Čt 9:35 - 10:35 Po 11:55 - 13:30

Školní metodička prevence rizikového chování

Mgr. Marcela Fungáčová
Telefon: 702 221 495
Email: fungacova@issho.cz

Konzultační hodiny
Sudý týden Lichý týden
Lipová alej - kabinet 307
Po 8:00 - 9:30 Po 9:00 - 10:30
Jilemnického - kabinet 33 
Čt 10:35 - 12:00 St 9:35 - 10:35

 


Dokumenty ke stažení

Linka důvěry
Linka důvěry
Dotaz: (povinné)
Email odesílatele:
Vytisknout stránku Vytisknout stránku18. 3. 2013, 13:52, zobrazeno 14035x, dnes 2x
0.0 0Hodnocení