Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště slouží žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Pomáhá při řešení výukových a výchovných problémů a podílí se na nápravě klimatu tříd. Svou činností přispívá ke zkvalitňování spolupráce mezi školou a zákonnými zástupci a tvorbě bezpečného prostředí školy. Cílem školního poradenského pracoviště je také předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování. Tato činnost je bezplatná a je v souladu s Vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních v platném znění. 

Výchovné poradkyně

Mgr. Simona Wencel Resslerová
Mobil: 702 201 274
Email: resslerova@issho.cz

Konzultační hodiny
Sudý týden Lichý týden
Lipová alej kabinet 113
Po 9:35 - 11:20 St 10:35 - 12:40
Jilemnického kabinet č.8
Čt 8:45 - 9:45 Po 8:45 - 9:45

Mgr. Monika Chovancová
Email: chovancova@issho.cz

Konzultační hodiny
Sudý týden Lichý týden
Lipová alej kabinet 113
--- Čt 10:35 - 11:20
Jilemnického kabinet č.8
St 8:00 - 8:45 ---

Školní metodička prevence rizikového chování

Mgr. Marcela Fungáčová
Telefon: 702 221 495
Email: fungacova@issho.cz

Konzultační hodiny
Sudý týden Lichý týden
Lipová alej - kabinet 307
Po 8:00 - 8:45 St 9:45 - 10:30
Jilemnického - kabinet 33 
Čt 8:50 - 9:35 Po 11:55 - 12:40

Sociální pedagožka

Mgr. Sabina Handlová
Email:handlova@issho.cz

Konzultační hodiny
Sudý týden Lichý týden
Lipová alej - kabinet 113
St 8:50 - 10:30 ---
Jilemnického - kabinet 34
Čt 8:00 - 9:40

Po 9:35 - 9:45

St 11:20 - 11:55


Dokumenty ke stažení

Linka důvěry
Linka důvěry
Dotaz: (povinné)
Email odesílatele:
Vytisknout stránku Vytisknout stránku18. 3. 2013, 13:52, zobrazeno 14947x, dnes 2x
0.0 0Hodnocení