Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště slouží žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Pomáhá při řešení výukových a výchovných problémů a podílí se na nápravě klimatu tříd. Svou činností přispívá ke zkvalitňování spolupráce mezi školou a zákonnými zástupci a tvorbě bezpečného prostředí školy. Cílem školního poradenského pracoviště je také předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování. Tato činnost je bezplatná a je v souladu s Vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních v platném znění. 

Výchovné poradkyně

Mgr. Simona Wencel Resslerová
Mobil: 702 201 274
Email: resslerova@issho.cz

Konzultační hodiny
Sudý týden Lichý týden
Lipová alej kabinet 113
Čt 8:45 - 11:20 Pá 10:35 - 11:20
Jilemnického kabinet č.2
Po 12:00 - 13:30 St 10:30 - 11:20

Mgr. Monika Chovancová
Email: chovancova@issho.cz

Konzultační hodiny
Sudý týden Lichý týden
Lipová alej kabinet 113
--- Čt 9:45 - 10:30
Jilemnického kabinet č.8
Pá 9:45 - 10:30 ---

Školní metodička prevence rizikového chování

Mgr. Marcela Fungáčová
Telefon: 702 221 495
Email: fungacova@issho.cz

Konzultační hodiny
Sudý týden Lichý týden
Lipová alej - kabinet 124
Čt 7:30 - 8:15 Út 8:00 - 8:45
Jilemnického - kabinet 33 
Po 8:00 - 8:45 Čt 10:35 - 11:20

Speciální pedagožka

Mgr. Martina Maňáková
Telefon: 739 697 834
Email:manakova@issho.cz

Konzultační hodiny
Sudý týden Lichý týden
Lipová alej - kabinet 124
St 11:55 - 13:30 Út 8:50 - 10:30
Jilemnického - kabinet 2
Pá 8:00 - 9:35

Čt 8:00 - 9:35

Sociální pedagožka

Mgr. Příkaská Veronika
Email: prikaska@issho.cz

Konzultační hodiny
Sudý týden Lichý týden
Lipová alej - kabinet 124
St 12:45 - 13:30 Út 8:00 - 10:00

Dokumenty ke stažení

Linka důvěry
Linka důvěry
Dotaz: (povinné)
Email odesílatele:
Vytisknout stránku Vytisknout stránku18. 3. 2013, 13:52, zobrazeno 16407x, dnes 3x
0.0 0Hodnocení