Adaptační dny netradičně

Na začátku školního roku jsme již tradičně pro žáky prvních ročníků připravili adaptační dny. Tento rok však v trochu jiné podobě než v minulých letech.

Za pomoci zkušených lektorek měli žáci možnost projít sebepoznávacími aktivitami zaměřenými na ujasnění si životních cílů a zhodnocení svých dosavadních úspěchů. Workshop se dále věnoval tématu dovedností budoucnosti, jako nástroje pro budoucí uplatnění se na trhu práce.  

Další částí adaptačních dnů byly seznamovací aktivity. Pro zdravé fungování třídního kolektivu, je důležité začít budovat přátelské vztahy od prvního dne, a proto měli žáci možnost navzájem se díky hrám lépe poznat. Také si vyzkoušeli, jak jim jde spolupráce v týmech s novými spolužáky, při stavění věží ze špejlí, u čehož se žáci nejvíce pobavili.  

Doufáme, že díky adaptačním dnům ze sebe žáci setřásli počáteční obavy z nového školního prostředí a měli možnost si najít mezi spolužáky nové přátele, s kterými budou moci sdílet všechny radosti i strasti studia.

Adaptační dny netradičně Adaptační dny netradičně Adaptační dny netradičně

Vytisknout stránku Vytisknout stránku23. 9. 2022, 15:31, zobrazeno 76x, dnes 3x
0.0 0Hodnocení