Vyhlášení 5. kola přijímacího řízení

Ředitelka školy vyhlásila další kolo přijímacího řízení, které proběhne ve středu dne 11.9.2013 ve 12.00 hodin, do oborů vzdělání: Obchodník a nástabové studium Podnikání. Přihlášky odevzdávejte na sekretariát ředitelky školy.

Rozhodnutí ředitelky školy

V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhl. č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení, v platném znění,

v y h l a š u j i

5. kolo přijímacího řízení pro obory vzdělání:

Kód oboru

Název oboru

Délka studia

Předpokl. počet přijímaných žáků

Forma studia

Čtyřleté obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou

66-41-L/01

Obchodník

4

17

DE

Nástavbové studium

64-41-L/01

Podnikání

2

4

DENA

Podmínkou přijetí do oborů vzdělání Obchodník a Podnikání je vykonání písemné přijímací zkoušky, jejímž obsahem je test všeobecných studijních předpokladů – viz. Podmínky a kritéria pro 5. kolo přijímacího řízení pro čtyřleté obory vzdělání

Termín konání přijímací zkoušky: středa 11. září 2013 ve 12.00 hodin

Vytisknout stránku Vytisknout stránku5. 9. 2013, 20:52, zobrazeno 2242x, dnes 0x
0.0 0Hodnocení